Latest HOA Complaints News

Zircons and ice cream trucks make a strange mix She said her HOA wouldn't allow a Zircon. Not everyone has an HOA, new … Marshal Joe McIntyre said the complaints he has received generally involve transient people selling something in a way that's very pushy. In his written staff report, La May … Read more

Continue reading Latest HOA Complaints News

Luchbox vs the Condo Association

Lunchbox is in a fight with his homeowners association.

Invitation to Google+ For Realtors HOA November 14th 2013

Invitation to Google+ For Realtors HOA November 14th 2013 Want to join the Webinar go to http://app.webinarsonair.com/register/?uuid=3ffa519370f94256956b45d588c3fda4. Video Rating: 5 / 5

Vì sao Apple 'thù' Samsung tới mức 'không đội trời chung'?

Vì sao Apple 'thù' Samsung tới mức 'không đội trời chung'? Vào cuối tuần trước, Apple và google tuyên bố hòa giải và dừng tất cả các vụ kiện nhắm vào nhau trong nỗ lực thay đổi thực trạng về bằng sáng chế tại Mỹ. Bước đi này của Apple và Google mang tới hy

Continue reading Vì sao Apple 'thù' Samsung tới mức 'không đội trời chung'?

13639249001_1168707747001_P-BITSKY-MAILBAG-KTNVae7b.mp4

HOA Hall of Shame: President of N. Las Vegas HOA under fire. Video Rating: 0 / 5

HOA Hall of Shame: Paradise Spa. Video Rating: 0 / 5

Continue reading 13639249001_1168707747001_P-BITSKY-MAILBAG-KTNVae7b.mp4

Latest HOA Enforcement News

Khi Thẻ Xanh Sắp Hết Hạn Những Thường Trú Nhân Có Điều Kiện: Sở di trú phát hành loại Thẻ Xanh "có điều kiện" hai-năm cho những người nhận được quy chế thường trú dựa trên cuộc hôn nhân với một công dân Hoa Kỳ khi cuộc hôn nhân xảy ra dưới hai năm trước

Continue reading Latest HOA Enforcement News

Farm to Table

Zona 78 Farm to table dinner. Video Rating: 0 / 5

Flower Mound continues to examine solar panel guidelines

Flower Mound continues to examine solar panel guidelines But not everyone wants to see the panels in neighborhoods. In 2010, a resident of the Wellington neighborhood was sued by the HOA when he put solar panels on his roof. The lawsuit was eventually dropped. Flower Mound is considering standards for the … Read more on Star

Continue reading Flower Mound continues to examine solar panel guidelines

Vegas night life

This video was uploaded from an Android phone. Video Rating: 0 / 5